Admin
 

 
 
FUNGSI SEMAKAN GRADUAN AKAN DIBUKA PADA 30 SEPTEMBER 2017. FUNGSI INI MEMBOLEHKAN ANDA MENCETAK "SLIP PENGAMBILAN PAKAIAN AKADEMIK".
 
"CHECK OF GRADUAND STATUS" WILL BE ACTIVATED ON 30TH SEPTEMBER 2017. THIS FUNCTION ALLOWS YOU TO PRINT THE "COLLECTION OF ACADEMIC DRESS SLIP".



 
Bahagian Pengurusan Maklumat & ICT © 2016, Universiti Sains Malaysia